آموزشی

                                                          باسمه تعالی                                            

                                         مدیریت آموزش و پرورش خمینی شهر                                          

                                          مجتمع شیخ بهایی ( صور اسرافیل )                                            

      نام و نام خانوادگی : ......................   نام پدر: .....................  امتحان درس تاریخ و مدنی          

             کلاس پنجم                     نوبت دوم سال 91-90                      زمان: 60 دقیقه


ردیف                            الف: جواب درست را با علامت ( × ) مشخص کنید.                               بارم


1 کدام پادشاه مذهب شیعه را در ایران رسمی اعلام کرد؟                                                         5/0 

 الف) شاه سلطان حسین         ب) شاه اسماعیل            ج) احمد شاه                 د) نادر شاه    


2 وکیل الرّعایا لقب کدام پادشاه ایران بود؟                                                                              5/0

الف) نادر شاه                   ب) آقا محمدخان                      ج) شاه عباس              د) کریم خان زند


3 مسلمانان از دسترنج خود به نیازمندان کمک می کنند، این عمل اجتماعی چه نام دارد؟              5/0 

 الف) وقف                ب) ایثار                                   ج) انفاق                     د) جهاد سازندگی   


4 چه کسی در مجلس شورای ملی به مبارزه با رضاخان برخاست؟                                             5/0 

 الف) میرزا کوچک خان جنگلی             ب) آیت الله ابوالقاسم کاشانی              ج) سید حسن مدرس         د) شیخ محمد خیابانی    


5 چه مقامی بر تمام فعالیت های مجلس،دولت و دادگستری نظارت دارد؟                                     5/0

الف) رهبر              ب) رئیس جمهور                        ج) رئیس مجلس           د) رئیس دادگستری 


                                             در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.                                 2


6 الف) مهم ترین شهر عربستان ........................... بود.

  ب) شاه عباس پایتخت صفویه را به .......................... منتقل کرد.

  ج) مغول ها در زمان حکومت ............................ به ایران حمله کردند.

  د) ملی شدن نفت ایران به رهبری آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و ...................................... صورت گرفت.


                        صحیح یا غلط بودن جملات را با زدن علامت ( × ) مشخص کنید.                          2


 

صحیح

غلط

الف

 

 

ب

 

 

ج

 

 

د

 

 

 الف) رضاخان با حمایت دولت آمریکا به حکومت رسید.                                                                                                          

7 ب) مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی است.

 ج) در زمان عثمان مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند.

 د) مٶسس سلسله ی قاجار،آقامحمدخان بود.  


8 شهر مکه از چه نظر اهمیت داشت؟                                                                                       1


9 شرایط صلح نامه امام حسن ( ع ) با معاویه را بنویسید.                                                            1

 


11 علت های شکست ایران در جنگ های ایران و روسیه را بنویسید. ( 3 مورد )                               1

 

 


12  دو اقدام مهم امیرکبیر را بنویسید.                                                                                      2

 


13 چرا محمدعلی شاه، مجلس نمایندگان را به توپ بست؟                                                          1

 

 


14چرا امام خمینی ( ره ) مجبور شد عراق را ترک کند؟                                                                1

 


                                                                مدنی


1  جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟                                                                             1

 2 دو نمونه از تعاون را نام ببرید.                                                                                                1

 3 خدا در قرآن درباره ی وحدت به مسلمانان چه دستوری می دهد؟                                                1

 


4 چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.                                                       1

 


5 ایثار یعنی چه؟                                                                                                                  1

 


6 چرا مٶسسه هایی مانند هلال احمر و کمیته امداد در جامعه به وجود آمدند؟   7 مهم ترین وظیفه ی حکومت جمهوری اسلامی چیست؟                                                         5/0

 

                                                                                          سربلند و پیروز باشید

نوشته شده در شنبه ششم خرداد 1391ساعت 16:8 توسط |


آخرين مطالب
» ای بهار بی پایان روزت مبارک
» عکس نمایشگاه تالیف کتاب
» عکس نمایشگاه کتاب های دست ساز
» عکس جشن یلدا
» عکس برگزاری طرح بدون کیف
» عکس جشن یلدا
»
» نمونه سوال امتحانی خرداد ماه کلاس پنجم درس تاریخ و مدنی
» نمونه سوال امتحانی خرداد ماه کلاس پنجم درس انشا
» نمونه سوال امتحانی خرداد ماه کلاس پنجم درس علوم

Design By : Pichak